Kdo je zodpovědný za srážku na svahu a kdy se trestá jako dopravní nehoda?

Vyplatí se ovládat bílý kodex, tedy deset základních pravidel slušného chování, které sestavila Mezinárodní lyžařská federace FIS.

  1. Buďte ohleduplní. Na svahu se chovejte tak, abyste neohrozili ostatní nebo jim nezpůsobily zranění či škodu nebezpečným stylem jízdy, špatným vybavením či sníženou schopností reakce pro nadměrnou únavu nebo pro požití alkoholu či drog.
  2. Vždy mějte jízdu pod kontrolou a přizpůsobte ji nejen svým schopnostem, ale i počtu lidí na svahu a povětrnostním podmínkám.
  3. Udržujte odstup a vhodný směr jízdy. Lyžař, který přichází shora, odpovídá za všechny, kteří lyžují pod ním. Zároveň dbejte na dostatečný odstup, aby měl lyžař před vámi manévrovací prostor a necítil se omezován.
  4. Predbiehajte s rozumem. Můžete tak učinit z pravé i levé strany, ale vždy s dostatečným odstupem. Lyžař, jehož předjíždíte, musí mít dostatečný prostor.
  5. Rozhlédněte se. Vždy když zastavíte a chystáte se vrátit na trať, dobře se poohlédněte. Dejte přednost přicházejícím lyžařům a neohrožujte těch pod sebou. Váš pohyb z místa nemůže nikdo předvídat.
  6. Bezdůvodně na trati nezastavujte. Dvojnásob to platí v zúžených a nepřehledných částech svahu. Pokud můžete, i po pádu tyto části svahu raději rychle opusťte.
  7. Pokud vystupujete nahoru nebo sjíždíte dolů, vždy používejte jen okraj sjezdovky.
  8. Řiďte se značkami na svahu. Jde hlavně o větší zahraniční střediska, ve kterých značky informují o křížení tras, případně o povinnosti snížit rychlost.
  9. Poskytněte první pomoc. Při nehodách lyžaře se snažte označit místo nehody, například zkříženými holemi. V rámci svých možností poskytněte první pomoc a neprodleně oznamte nehodu provozovateli lyžařské tratě, případně záchranným složkám.
  10. Legitimujte se. Každý účastník nehody – svědek, poškozený i viník, musí na výzvu předložit průkaz totožnosti. Pokud v alpských střediscích údaje neposkytnete nebo z místa nehody ujdete, můžete se vystavit trestnímu řízení i následujícímu stíhání. Zavinění úrazu pod vlivem alkoholu se trestá jako dopravní nehoda.