Na počest Louise Brailla (1809 – 1852) si každoročně 4. ledna připomínáme Světový den Braillova písma. Miliony lidí by se bez něj neobešlo.

Vždy začátkem roku si díky němu o něco intenzivněji uvědomíme obrovský dopad, který má vynález tohoto reliéfního písma na životy nevidomých na celém světě. Braillovo písmo jim dodá kompetenci, nezávislost a rovnost s těmi, co vidí.

Co je Braillově písmo?

Braillovo písmo bylo představeno světu v roce 1825. Skládá se ze šesťbodu, který tvoří dva sloupce po třech bodech. Jejich kombinací, přidáváním a vynecháváním jednoho až pěti, možná zaznamenat písmena abecedy is diakritikou, interpunkční znaménka, matematické a chemické symboly, dokonce notový záznam. Velikost jednotlivých bodů, vzdálenost mezi nimi tak mezi řádky jsou pevně dány tak, aby bylo možné onen šesťbod lehce zachytit bříškem prstu.

bold neznají

Neexistují velikosti písmen, jak je zná vidoucí člověk, žádné fonty, na zvýraznění nelze použít „tučné“ písmo, ani kurzívu. Přesto je Braillovo písmo skutečnou abecedou rozměrům i obsahem, je plně ortografické, má svou logiku, zákonitost a posloupnost. Díky těmto vlastnostem je rovnocenné s jakýmkoli jiným písmem.

Konec Braillově písma?

Celosvětově se šíří obava, že technologie, jako jsou e-knihy, audioknihy a odečítače obrazovky mohou nahradit Braillovo písmo. „Ani téměř 200 let po jeho vzniku se však tento geniální nástroj komunikace nedostává do pozadí – studenti mají dnes přístup k různým zařízením, jako jsou obnovitelné braillský displeje, zda braillský zápisníky, tedy specializované počítače pro uživatele Braillova písma,“ říká Dušana Blašková, manažerka unie nevidomých a slabozrakých. Dodává, že knihy a časopisy v „tečkách“ jsou pomocí programů na překlad čiernotlače do Braillova písma často tištěné braillský rychlotiskárnách. Jiné formáty, jako jsou zvukové knihy či další moderní technické a technologické výdobytky nemohou nahradit informace v Braillově písmu. jde totiž o podporu braillský gramotnosti do budoucna.

Braillově písmo lépe učí

Technický pokrok je, přirozeně, vítaný, technika by však měla být využívána na rozšíření používání Braillova písma, ne jako jeho náhrada, míní Blašková: „Navíc praxe potvrzuje, že ti, kteří si osvojí dovednosti spojené se čtením a psaním Braillova písma, vstoupí vyšší úroveň gramotnosti, dosahují větší úspěchy v oblasti vzdělání a zaměstnání ve srovnání s těmi, jejichž učení bylo primárně založeno na technice mluveného slova. „Světová unie nevidomých důrazně doporučuje, aby všechny nevidomé a těžce slabozraké děti dostaly možnost učit se Braillovo písmo, získávat instrukce od těch, kteří jsou důkladně vyškoleni a kvalifikovaní ho učit, a aby si mohli osvojit schopnost prostřednictvím něj číst a psát.