Lodní motory – spalovací motory versus elektromotory. Potřebujete zprovoznit svoji loď? Prohlížíte si druhy a vybíráte lodní motory? Řešíte, který bude ten pravý a nejvýhodnější v provozu? Potom jsou následující informace právě pro Vás. V současné době se vyrábí více druhů motorů určených k pohonu menších lodí, ze kterých lze zvolit nejvýhodnější variantu pro provozování. Existují lodní motory spalovací a elektromotory. Spalovací motory se dělí na vznětové a zážehové. Vznětové motory pracují obvykle jako čtyřdobý nebo dvoudobý spalovací. Pro lodní motory se užívají spíše dvoudobé takzvané naftové dieselové motory. Na rozdíl od zážehových motorů je do něj palivo dopravováno odděleně od vzduchu a to speciálním vysokotlakým čerpadlem a vysokotlakým potrubím. Principem je převod chemické energie vázané v palivu na mechanickou energii ve formě otáčivého pohybu hnacího hřídele stroje.

Lodní motory využívají, také princip elektromotoru spočívající v přeměně elektrické energie na mechanickou. Elektromotor je v podstatě elektrický stroj pracující v motorické oblasti. V běžném provozu se výhradně používají indukční stroje, pracující na elektromagnetickém principu. Základní princip indukčního stroje spočívá v silovém působení na vodič protékaný elektrickým proudem, který je uložen v magnetickém poli a současně indukované napětí ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli. Magnetické pole se vytváří při průchodu proudu závity cívky – vynutím, nebo ornamentními elektromagnety. V e své podstatě se jedná o vzájemné působení magnetických polí. Existují i varianty strojů založené na jiných elektromechanických jevech, mezi které patří elektrostatické síly, piezoelektrický jev nebo tepelné účinky průchodu elektrického proudu.

Porovnáme-li lodní motory vznětové a elektromotory při běžném provozu – z hlediska finančních nákladů a ekologie – jednoznačně jsou výhodnější lodní motory vyráběné na bázi elektromotoru…